Radio Aktiv Live

Click to listen
Click to listen

Radio Aktiv send 24/24  7/7

 

Eis aktuell Sendungen:

 

Downtown: (Techno, House, Trance) all Samsden vun 22 Auer till End

Oldie an Schlagerexpress mam Maurice: all Meinden vun 20 bis 21 Auer

Simplissimo mam Marcel an mam Luc: all Freiden vun 22 bis 23 Auer an Sonndes vun 15 bis 16 Auer

Planet Info mam Georges: all Meinden vun 10 bis 12 Auer an Donneschden vun 16 bis 18 Auer

Aktuell mam Luc: all Samsden vun 17 bis 19 Auer an Densden vun 16 bis 18 Auer

Rushhour Mix: all Meinden vun 21 bis 22 Auer

Mat vill Gefill mam Maurice: all Freiden vun 21 bis 22 Auer

Sunday Break mam Georges: all Sonnden vun 14 bis 15 Auer

Kaffiskränzchen: all Densden vun 10 bis 11 Auer an all Mettwoch vun 20 bis 21 Auer

Rushhour 80: all Donneschden von 10 bis 10:30 Uhr

Oldies:  all Mettwoch von 10 bis 10:30 Auer

Stepskescht reloaded mam Hans: all 1ten Densden am Mount von 9 bis 10 Auer

Portugieseschen Programm: all Dag moies vun 6 bis 8 Auer  an um  Weekend von 6 bis 13 Auer (kuck: Portugues)