Grouss Botz zu Iechternach

D'Grouss Botz zu Iechternach den 20.Abrell war en groussen Erfolleg. Vill Vereiner an och Privatleit hun matgemaach an den Dreck laanscht Stroossen an We'er gesammelt. Nächst Joer ass eng weider Aktioun geplangt. Photo Gallery vun der grousser Botz