Table Ronde 5 Juni um 18 Auer

mat allen 4 Parteien vun Iechternach

CSV - Yves Wengler

LSAP - Luc Birgen

Die Greng - Carole Zeimetz an Christophe Origer

DP - Carole Hartmann

Wunnen zu iechternach

Nei Quartieren goufen gebaut an gin gebaut. Mee kann een sech nach leeschten, zu Iechternach zu wunnen? Waat soen eis 4 Kandidaten Yves Wengler, Luc Birgen, Carole Hartmann an Christophe Origer dozou?

Download
Table Ronde Thema 1
Wunnen zu Iechternach
Wahlen 2023 Block 1 Wohnen.mp3
MP3 Audio Datei 6.4 MB

Shopping Outlet

Den neien Shoppingprojet zu Iechternach: Utopie oder en groussen Worf. Wie stin CSV an LASP zu hirem Projet? Waat seet Oppositioun vun DP an Déi Greng?

Download
Table Ronde Thema 2
Shopping in Echternach
Wahlen 2023 Block 2 Shopping Outlet.mp3
MP3 Audio Datei 6.2 MB

TOURISMUS, Echternacher see, park

Den Park ass an kengem sou schlechten Zoustand wie verschiddener soen, seet den Yves Wengler. Et fehlen just Blumen. Jidfereen ass sech eens, dass den Badesee en Plus ass. Och den Herr Origer war schon schwammen. Mee ass Iechternach touristenfrendlech an huet Gastronomie eng Zukunft?

Download
Table Ronde Thema 3
Tourismus and more
Wahlen 2023 Block 3 Park See Tourismus.m
MP3 Audio Datei 3.4 MB

Mobiliteit, Heichwasser, Emwelt

Zu Iechternach gett seit 30 Joer iwer Parkplazmangel geklot, seet den Buergermeeschter Yves Wengler. Fir CSV ass eng Emgehungsstross Zukunftsmusek, mee et muss awer driwer nogeduecht gin. Carole Zeimetz vun "Déi Greng" ass der Meenung, dass eng Emgehungsstross nemmen nach méi Verkéier mat sech brengt, ausserdem hun mir Natura 2000 an Wasserschutzgebieter ronderem. DP well méi Solarenergie anplaz Gas. An Fless renaturéiren. Fir den Luc Birgen ass Natur wichteg. Waat Héichwasser ungeet, muss een mam Staat awer och mat Deitschland zesummenschaffen, well Sauer jo en Grenzfloss ass.

Download
Table Ronde Thema 4
Verkehr, Klimapakt
Wahlen 2023 Block 4 Verkehr Hochwasser U
MP3 Audio Datei 8.3 MB

Sport und Schlusswort

Iechternach huet keng Schwemm méi. Die Iechternacher Vereiner hun durch Corona an duerno durch Héichwasser vill Schued. Daat seet och Carole Hartmann. Eng nei Sportshal ass fir jidfereen Prioritéit an och die provisoresch Sportshal wär wichteg fir Vereiner. Mee ween well mat weem koaléiren no den Wahlen?

Download
Table Ronde Schluss
Sport, Koalitionsfrage
Wahlen 2023 Block 5 Sport Schlusswort.mp
MP3 Audio Datei 5.5 MB